بررسی محتوا | بررسی رایگان سئو سایت با سئویاب

بررسی محتوا

بررسی رایگان سئو سایت خود را به ما بسپارید
بررسی سئو

بررسی محتوا

کنید Pasteمحتوای مورد نظر خود را در کادر زیرMaximum 1000 words limit per search.
Total Words: 0

Checking...

بررسی سئو

درباره بررسی محتوا

روش کار با ایزار بررسی محتوا: برای بررسی محتوا از نظر تکراری بودن مورد استفاده قرار می گیرد و نباید نوشته شود ، فقط به صورت کپی و پیست استفاده کنید

چرا باید محتوا را بررسی کنیم؟  بررسی محتوا در سئو به این منظور انجلم می گیرد که در صورتی که محتوا تکراری باشد تشخیص داده شود و از استفاده اشتباه از متون تکراری جلوگیری گردد ، در صورتی که شما در سایتتان از متون تکراری استفاده کنید مشمول جرائم گوگل می شود که در این صورت گوگل برای شما جرائم سختی مانند پنالتی گوگل را در نظر خواهد گرفت ، بنابراین به منظور جلوگیری ابتدا باید مطمئن شوید که متون شما تکراری نیست و این ابزار این موضوع را برای شما محقق می سازد

 


بررسی سئو
بررسی سئو